skip to Main Content

ERHVERVS-PSYKOLOGISKE YDELSER

At forstå og arbejde som ekstern konsulent i en organisation kræver ydmyghed og respekt. Samtidig skal konsulenten også være i stand til at være den forstyrrelse der skaber den nødvendige forandring.

Hvad end du er nærmeste leder til de ansatte eller arbejder mere strategisk med ledelse på distancen, står du ofte i vanskelige situationer, hvor dine handlinger får betydning for følgeskabet, motivationen og opgaveløsningen hos de ansatte.

Du balancerer mellem krav fra flere fronter, og din forståelse af den dynamiske kompleksitet, der er unik i netop din organisation, kan være afgørende for opgaveløsningen.

Kunsten at bedrive god ledelse er blevet en stor udfordring, hvorfor coaching og supervision kan være essentielle redskaber for at lykkes som leder. Såvel coaching som supervision er samtaleformer, hvor formålet altid er, at give dig ny indsigt og handlemuligheder i situationer hvor det er vanskeligt at bevare overblikket.

Håndtering af stressramt medarbejder.

Måden hvorpå, du som leder håndterer situationen med en stressramt medarbejder, har afgørende betydning for forløbet. Tryghed, forudsigelighed og tydelighed er afgørende for ethvert behandlingsforløb og sikres gennem dialog og konkrete aftaler. Derfor er det vigtigt, at du som leder er klædt på til at varetage denne opgave.

 • Følgeskab
 • Motivation
 • Engagement
 • Troværdighed
 • Overskud
 • Overblik
 • Rollemodel
 • Rammer
 • Roller
 • Økonomi
 • Strategi
 • Uddelegering
 • Autoritet
 • Magt

Teambaserede forløb

Et team er sat i verden for at samarbejde om at løse en opgave. For at et team kan være velfungerende, skal det derfor altid kunne besvare:

Når teams kommer på afveje, er det tit og ofte fordi, der er opstået uklarheder omkring opgaveløsningen. Når uklarhederne får lov at fylde, bliver tanker og følelser styrende for teamets handlinger og opgaven glider ud af fokus. Det er uundgåeligt, at et team fra tid til andet kommer på afveje. Via de rette værktøjer, kan teamet trænes til at forebygge og håndtere at irrationelle tanker og følelser forhindrer opgaveløsningen.

Vores teambaserede forløb tager altid udgangspunkt i jeres behov. Alle vores forløb bliver derfor skræddersyet til de konkrete udfordringer, som I møder i jeres hverdag.

Temaer for forløb kan for eksempel være præstation, forandring, trivsel, kommunikation eller konflikthåndtering.

 • Det præsterende team
 • Det forandringsparate team
 • Trivselsforløb
 • Gruppesupervision
 • Konflikthåndtering
 • Mobning

Det individuelle forløb

Vi har flere forskellige individuelle forløb til dig, der gerne vil have tæt sparring med en erhvervspsykolog.

Vi gør en dyd ud af altid at arbejde tæt ind i din hverdag og i dine aktuelle udfordringer. Du vil opleve at blive udfordret på dine vaner og du får opgaver, metoder og værktøjer, så det vi taler om i sessionerne bliver til reel ændring og udvikling af din hverdagspraksis.

Du vil opleve at blive udfordret på dine vaner og din normale praksis.

Du får opgaver, metoder og værktøjer, så det vi taler om i sessionerne bliver til reel ændring og udvikling af din hverdagspraksis.

Coaching

 • Udvikler dit potentiale

Stressforløb

Med et stressforløb stiller vi skarpt på din aktuelle situation og de belastningsfaktorer, der gør sig gældende i din hverdag. Du bliver bevidst om dine egne hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige strategier og vi arbejder praksisnært med konkrete øvelser og opgaver, der styrker din robusthed. Vi anbefaler, at et stressbehandlingsforløb inkluderer mindst to rådgivende samtaler, hvor både du og din nærmeste leder deltager. Det er vores erfaring, at det er til glæde for både medarbejder og organisation, når begge parter klædes solidt på til at varetage behandlingsplanen. Som stressramt og sårbar kan det være særdeles vanskeligt at være alene om at varetage og implementere de nødvendige tiltag, der understøtter en succesfuld tilbagevenden til arbejdet.

Vores forløb sikrer en helhedsorienteret indsats, hvor vi arbejder ind i både den personlige og den professionelle del af udfordringen. Formålet er at rådgive og støtte den enkelte medarbejder i forståelse, accept og håndtering af egen aktuelle situation. Der er endvidere mulighed for at understøtte processen med rådgivende trepartssamtaler, der involverer medarbejder, nærmeste leder og en erhvervspsykolog.

Kommunikation og konflikthåndtering

 • Udvikler din samarbejdsevne

Supervision

 • Giver dig nye perspektiver
Back To Top
X