skip to Main Content

Susanne Østergaard

53 379 140
soe@blenstrupbisgaard.dk

Susanne Østergaard er uddannet Cand. Psych. fra Aalborg Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og efterfølgende autoriseret fra Socialministeriet. Susanne Østergaard er Blenstrup & Bisgaards ekspert i psykisk arbejdsmiljø. Hun har arbejdet med organisationer og arbejdsmiljø gennem mange år og har dermed omfattende erfaring med at indgå i, analysere og identificere organisatoriske processer på både medarbejder, gruppe og organisationsniveau.
Susanne har bred erfaring med undervisnings- og sparringsopgaver indenfor eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, mobning og vold på arbejdspladser. Derudover har hun specialiseret viden om rådgivning, udarbejdelse af, implementering af og opfølgning på arbejdspladsvurderinger og instrukser omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det er afgørende for Susanne, at alle kunder mødes med nysgerrighed og respekt, samt at varetagelsen af opgaver tager udgangspunkt i det konkrete behov og tilrettelægges derefter. Det betyder, at hun arbejder ud fra specialiserede løsninger med afsæt i den enkelte kundes virkelighed og behov. Dette for at skabe varige løsninger, der fører til effekt og trivsel.

Back To Top
X