skip to Main Content

STRATEGISK VÆRDISKABELSE

Alle vores kursusforløb er praksisorienterede, da de bedste betingelser for forandring og udvikling omfatter erfaringsbaseret læring. Vi sætter rammerne for aktiv deltagelse, engagement og involvering. Vores sigte er, at du allerede på kurset kobler din nye viden med din hverdag, så du kan gøre brug af den tilegnede erfaring og indsigt med det samme.

Stresshåndtering

Kurset giver dig redskaber til at forstå stress, håndtere stressreaktioner og handle forebyggende med henblik på at øge din robusthed. Det er afgørende, at du kender dine egne signaler og at du er i stand til at reagere hensigtsmæssigt, når du er under pres. Det er lige så afgørende, at du ved hvordan du forebygger stressbelastninger og øger din robusthed før det går galt. Stresshåndtering på arbejdspladsen handler desuden om at etablere fælles viden, fælles sprog og fælles forståelse for, hvordan I forstår stress og tager hånd om stress i hverdagen.

Kommunikation

Med effektiv kommunikation forbedrer I samarbejde, effektivitet og trivsel. Effektiv kommunikation handler om at stille skarpt på budskabet, at kvalificere sine spørgsmål og at formulere sig kort, klart og konkret.

Det præsterende team

Det forandringsparate team

Trivselsforløb

.

Konflikthåndtering

Mobning

Håndtering af mobning på arbejdspladsen stiller …. Formålet med temadagen er at få yderligere viden om og indsigt i mobning og konflikter, samt at afprøve metoder til forebyggelse og håndtering af mobning og konflikter. Der rettes endvidere fokus mod bidrag til udarbejdelse af en fremtidig handlingsplan vedr. mobning.

På workshoppen rettes fokus mod processen i dette konkrete opfølgningsarbejde og deltagerne præsenteres for konkrete måder hvorpå, de kan gribe opfølgningsarbejdet an. Workshoppen har en varighed af 60 min. og afholdes fire gange på dagen.

Fremgangsmåde

Workshoppen er praksisorienteret, da formålet er, at deltagerne kan arbejde videre med både inspiration og værktøjer i deres videre opfølgningsarbejde. Der veksles derfor mellem korte oplæg, refleksioner og dialogøvelser. Med denne form får deltagerne ligeledes rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling.

januar, 2019

Ingen kurser

Back To Top
X