skip to Main Content

Karin Bisgaard

22 344 466
kb@blenstrupbisgaard.dk

Karin er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og autoriseret af Socialministeriet. Hun har en 2-årig efteruddannelse i organisationspsykologi, en videregående uddannelse i ACT, samt en mindfulness instruktøruddannelse. Karins baggrund omfatter organisationspsykologiske interventioner, klinisk privatpraksis, samt en lang række undervisningsforløb vedrørende bl.a. stress, trivsel og professionel formidling. Derudover er Karin certificeret i og har erfaring med at arbejde med personlighedsprofiler.

Med erfaring fra både det erhvervspsykologiske og det kliniske område arbejder Karin med en bred viden om både individet, den organisatoriske kontekst og deres indbyrdes samspil. Karins grundforståelse tager afsæt i ACT, hvilket suppleres med en lang række erhvervspsykologiske metoder og principper, der bringes i spil efter relevans. Som underviser og proceskonsulent er Karin en stærk og nærværende formidler, der evner at skabe involvering, engagement og udvikling hos sine deltagere. Karin har omfattende erfaring med udvikling og implementering af stressforebyggende strategier, samt undervisning og rådgivning med henblik på at styrke personlig robusthed.

Back To Top
X