skip to Main Content

Flemming Blenstrup

41 130 140
fb@blenstrupbisgaard.dk

Flemming Blenstrup er uddannet psykolog ved Aalborg universitet og autoriseret af socialministeriet. Han har modtaget intensiv efteruddannelse inden for såvel individuelle som organisationspsykologiske tilgange og er certificeret i og har erfaring med udførelse af personlighedsprofiler og intelligenstest. For nuværende er han ved at færdiggøre specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi. Flemming har gennem flere år arbejdet med ledelses og organisationsudvikling som både intern og ekstern konsulent i såvel private som offentlige virksomheder.

Flemming arbejder på alle niveauer i organisationen. Han er optaget af strategisk værdiskabelse, hvor der via samskabende processer med ledergrupper og andre nøglepersoner opnås langsigtet og bæredygtig udvikling i organisationen. Ydermere har Flemming løbende ledere i individuelle eller ledergruppe forløb med fokus på at få ny indsigt og nye handlemuligheder. Flemming beskrives ofte som rolig, ydmyg, og professionel ligesom han bidrager med en udfordrende kant, der driver processerne fremad.

Back To Top
X